10.09.2007

CRNO I BELO

komad u jednom činu


Lica:
ČOVEK U CRNOM
ČOVEK U BELOM

SCENA: Soba golih zidova, veliki sto bez stolnjaka, dve metalne stolice. Čovek odeven u Crno (odelo) sedi na stolu, ruke drži u džepovima pantalona. Čovek odeven u Belo (košulja) sedi na stolici, ruke su mu iza naslona. Razgovaraju ozbiljno.
ČOVEK U CRNOM: Izgleda živiš dva života, a?
ČOVEK U BELOM (ćuti.)
ČOVEK U CRNOM: Dobro. Veruješ li u sudbinu?
ČOVEK U BELOM: Ne.
ČOVEK U CRNOM: Zašto?
ČOVEK U BELOM: Ne volim da neko drugi kontroliše moj život umesto mene.
(Čovek u Crnom ustaje i staje iza Čoveka u Belom. Ruke su mu još uvek u džepovima.)
ČOVEK U CRNOM: Ti si, beše, slikar?
ČOVEK U BELOM: Nisam.
ČOVEK U CRNOM: A šta si?
ČOVEK U BELOM: Pisac.
ČOVEK U CRNOM: Gde je jedan talenat, tu je onda obično i drugi. (Pauza.)
Pisac, umeš li da crtaš?
ČOVEK U BELOM (nesigurno): Onako.
ČOVEK U CRNOM: Umeš li da nacrtaš konja na zidu?
ČOVEK U BELOM (gestom skromnog odbijnja): Ličilo bi to na dečji crtež.
ČOVEK U CRNOM (vadi kredu iz džepa i baca je na sto): Nema veze. Nacrtaj.
ČOVEK U BELOM (poslušno ustaje, uzima kredu, prilazi zidu: počinje da crta.)
(Čovek u Crnom okreće se prema Čoveku u Belom, pali cigaretu i sa zanimanjem počinje da prati njegovo crtačko umeće. Posle izvesnog vremena postavlja novo pitanje.)
ČOVEK U CRNOM: Je si li video kako Džon Vejn uzjahuje konja?
ČOVEK U BELOM: Mislite naskače?
ČOVEK U CRNOM: Da, to mislim.
ČOVEK U BELOM: Video sam, to može da se vidi u svim njegovim filmovima.
(Čovek u Belom dovršava crtež konja, nije zadovoljan svojim delom koje podseća na rad pećinskog umetnika. Čovek u Crnom baca pikavac na pod i gasi ga nogom.)
ČOVEK U CRNOM (zadovoljno): Dobar si ti. Dobar. Konj je kao pravi. (Širokim pokretom ruke pokazuje prema konju na zidu.) 'Ajde, naskoči.

Zavesa.