10.08.2007

DŽEZ

kratka drama o zaslugama


Lica: Činovnik, Ciga.

Šalter sala. Iznad šaltera stoji natpis "SUBNOR"*. Iza šaltera sedi postariji činovnik i čita novine. Preko šaltera nadire novokompovani "narodnjak". Vremešni Ciga, sa otrcanim kaubojskim šeširom na glavi, prilazi šalteru vukući kontrabas za sobom. Činovnik podiže glavu i, pre nego što Ciga priđe šalteru, obrati mu se.

ČINOVNIK (nervozno): Šta ti treba?
CIGA (prišavši šalteru, smireno): Penzija.
ČINOVNIK: I meni treba, ali ne može još. Ne daju!
CIGA: Ja sam došao po boračku penziju. (Prislanja kontrabas na šalter) Pošteno sam je zaslužio.
ČINOVNIK: Ma nemoj. (Kratka pauza. Kao islednik) Gde je gospodin bio za vreme rata?
CIGA (braneći se): U šumi.
ČINOVNIK: Šta si radio u šumi?
CIGA: Svirao sam.
ČINOVNIK: Kome si svirao?
CIGA: Ja, partizanima.
ČINOVNIK (nagnuvši se preko šaltera, preteći): Šta si im svirao?!
CIGA (u neprilici): Samo džez.

Zavesa.
..................
Napomena:
*SUBNOR – Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata (1941–1945)