10.08.2007

JEDNOMINUTNE DRAME

komedija u jednom činu

Lica:
Predsednik
Komesari
Pisci
Američki vojnik

Mesto dešavanja: Berlin, 15. limburg 2005. Zgrada CK EZ (Centralni komitet Evropske zajednice). Komesari se ubijaju od dosade.


prva scena

(K1, K2, K3.
Gledaju kroz prozor.)


K1: Vidite li ono tamo?
K2: Gde tamo?
K1: Tamo. (Pokazuje prstom kroz prozor.)
K2: Aha. Vidim.
K1: Šta bi to moglo da bude?
K2: Sedi na klupi.
K1: Baš me zanima šta bi to moglo da bude?
K2: I čita debelu knjigu.
K1: Čudno.
K2: Da probudimo Predsednika?
K1: Zbog čega? Je l' ti rekao da ga budiš?
K2: Nije, ali on sve zna.
K1: Pa šta ako sve zna?
K2: Možda je to neki opasnik?
K1: Da, da...?
K2: Samo Predsednik može da nam kaže kakav je to opasnik.
K1: Uh, uh.
K2: K3! (K3 se prenu.)
K3: Molim?
K1: Vidiš li ono što sedi na klupi i čita debelu knjigu?
K3: Vidim.
K2: Šta bi to moglo da bude?
K3: Liči mi na nekog opasnika.
K2: Nagrabusićemo!
K1: Ko će da probudi predsednika?!

druga scena

(Isti i K4.)

K1: Je l' Predsednik još spava?
K4: Spava.
K2: Je l' u svom kabinetu?
K4: Spava u svom kabinetu.
K1: Je l' na kanabetu?
K4: Spava na kanabetu.
K3: Drugovi, vodite prazne razgovore a na klupi ih sada ima troje. To je sada već masa opasnika s debelim knjigama u rukama!
K2: Nagrabusićemo!
K1: Ko će da probudi predsednika?!
K4: Ja ću. (Istrčava.)

treća scena

(Isti i Predsednik.)

PREDSEDNIK: Zbog čega ste me budili? Ne smete ni da prdnete bez mene? A?
K3: Druže Predsedniče, masa opasnika zauzima park!
PREDSEDNIK: Daj mi dogled.
(K3 donosi dogled.)
PREDSEDNIK (gleda kroz dogled): Ono na klupi su dokoni radnici: čitaju knjige. Ono nisu opasnici, al' mogu da postanu ako ovako nastave.
K1: Radnom narodu treba produžiti radno vreme. Između rada i spavanja ostaviti im samo jedan minut za slobodne aktivnosti. Opasno je imati vremena za zamlaćivanje.
K2: Treba im ograničiti čitanje na jedan minut.
K3: Treba im ograničiti gledanje televizije na jedan minut.
K4: I pozorišne predstave ima da traju jedan minut.
K1: Pisci ima da se nateraju da pišu samo jednominutne priče.
K2: Nego šta. Pisaće oni samo jednominutne drame.
K3 : Ma, ako treba, i jednominutne romane.
PISCI (iza scene): Gde su tu ljudske slobode?! Hoćete da radni narod zaglupi?! Šta je sa demokratijom?!
PREDSEDNIK: Ovo je pobuna! Treba pozvati američkog vojnika!
K4: Dabome. Da im on da demokratiju.
(Čuje se lavež američkog vojnika.)

četvrta scena

(Isti, pisci i američki vojnik.
Predsednik mlati pisce bejzbol palicom, američki vojnik kruži oko njih.)

K1, K2, K3, K4 (huškaju američkog vojnika): Evo, ovoga, ovoga!
AMERIČKI VOJNIK: Av! Av!

Zavesa.